_edited.jpg

הביקוש לכנסים שלנו הוא מאוד גבוה, וזה משמח :)

נשמח לשמוע מכם כדי להמשיך ולתכנן את הכנסים הבאים!

מוזמנים למלא פה את הרעיונות שלכם

אנחנו חושבות על הכנסים הבאים,
נשמח לשמוע מכם! 

Thanks for submitting!