top of page

קולגות מומלצות

מצורפת רשימה של קלינאיות תקשורת מצוינות מאיזור השרון שאספתי, ואני ממליצה עליהן בלב שלם:

קלינאיות תקשורת:

נעמה בלום רוזן - קלינאית תקשורת התפתחותית, מטפלת בילדים עם לקויות תקשורת, קשיי שפה, מובנות דיבור נמוכה ושיבושי היגוי. 
0545729451


לינור ברסלוף שטרנשוס - מומחית להתפתחות הילד, מטפלת בלקויות תקשורת, שפה דיבור ואכילה. 050-787-1249

אינה אופנגיים-לברו- מטפלת בלקויות שפה, דיבור ותקשורת, מומחית בדו-לשוניות.
050-790-4813

עדי עזרא- טיפול בלקויות תקשורת, שפה ודיבור. אפשרות לטיפול פרטני או טיפול בקבוצות חברתיות. 052-808-1644בהצלחה!!

 

bottom of page