top of page

דחיקת לשון

 

מהי דחיקת לשון?

דחיקת לשון היא בעיה נפוצה יחסית שמשמעותה מיקום הלשון במיקום קדמי מידי בפה תוך דחיקת השיניים הקדמיות. במקרים קלים, מדובר בדחיקת לשון בדיבור בלבד (בעיקר בצלילים השורקים, ס,ז,ש,צ). במקרים אחרים מדובר בדחיקת לשון גם בצלילים אחרים (ת,ד,נ,ל) וגם במנוחה ובבליעה.

 

מה הבעייתיות בדחיקת לשון?

דחיקת לשון במקרים רבים יוצרת שינוי במבנה המנשך ואף במבנה הלסת, עד כדי "מנשך פתוח" בו ישנו מרווח בין השיניים העליונות לתחתונות גם כשהלסתות סגורות.

הבעיה בדחיקת לשון היא בעיקר אסטתית אך לא רק, כיוון שדחיקת לשון בבגרות יוצרת מובנות דיבור נמוכה יותר.

 

מה הגורמים לדחיקת לשון?

לדחיקת לשון יכולים להיות גורמים שונים, בינהם מתח שריר נמוך (היפוטוניה), הרגל ישן כמו מציצת מוצץ או אצבע (לעיתים דחיקת הלשון נשארת גם אחרי הגמילה), מבנה מולד של לסת שמזמין יותר מנח לא תקין של הלשון. לפעמים גם נשימה פומית (כאשר יש חסימה אפית והילד נושם בעיקר מהפה) עשויה ליצור הרגל של דחיקת לשון.

 

כיצד נערך האבחון?

לרב מופנים המטופלים ע"י אורטודנט שקובע כי קיימת דחיקת לשון. לעיתים מגיעים המטופלים בהפניית ההורים, ולעיתים הם מגיעים מסיבה אחרת וקלינאית התקשורת מאבחנת כי קיימת דחיקת לשון.

אין הכרח להגיע עם הפניה של אורטודנט, כיוון שקלינאית תקשורת מוסמכת לאבחן דחיקת לשון.

 

כיצד נערך הטיפול?

במהלך הטיפול, ובהתאם לגורם שזוהה לדחיקת הלשון, למד הילד בליעה תקינה, מנח תקין של הלשון במנוחה ובבליעה. נדרש תרגול יומיומי בבית על מנת להגיע לרכישה, כיוון שמדובר בתפקודים שהם מאוד מושרשים.

 

האם אפשר לטפל טיפול אוטודנטי בלבד?

לא, כיוון שאם לא נרכש הרגל אחר למיקום הלשון במנוחה, דיבור ובליעה, לאחר הסרת המכשיר ליישור שיניים, יחזרו השיניים למצבם המקורי.

 

 

 

 

 

bottom of page