top of page

קצת עלי

תמיד נמשכתי לעבודה טיפולית עם ילדים. הבחירה במקצוע היתה אך טבעית עבורי. אני מאוד אוהבת את העבודה שלי, ומאמינה מאוד בהיותה מפתח להתפתחות כללית של הילד ועולמו הרגשי- חברתי.

העבודה הקלינית מאפשרת לי להתערב ולקדם את הילד בצומת מרכזית מאוד- בתחום התקשורת, השפה והדיבור, וכשאלה משתפרים אני רואה לעיתים קרובות שיפור משמעותי בהיבטים חברתיים, התנהגותיים, רגשיים ותפקודיים.

אני שמחה על ההזדמנות היומיומית להכיר משפחות מגוייסות לפעול למען ילדיהם, ושמחה להיות לעזר בתהליך המורכב הזה.

ניסיון תעסוקתי:

  • מכון פרטי להתפתחות הילד: אבחונים וטיפולים לילדים מגיל שנה וחצי ועד גיל 12 בתחומים של שפה, דיבור, גמגום, קול ותקשורת. העבודה כללה טיפול ישיר בילד וכן הדרכת הורים וצוותים חינוכיים.

  • הדרכת סטודנטים משנה ג' ו-ד' מאוניברסיטת תל אביב.

  • גן תקשורת של משרד החינוך בשיתוף העמותה לילדים בסיכון

  • כיתה מקדמת בבית ספר רגיל

  • גן לילדים עם עיכוב שפתי

  • פרויקט מעגן: הדרכת גננות בגני עירייה רגילים לצורך איתור מוקדם והתערבות של ילדים עם אחור התפתחותי.

  • הרצאות להורים וצוותים חינוכיים​

 

לימודים: 

סטודיו "קסם אישי"

bottom of page