top of page

היענות הורית והיענות רובוטית:
רווחים מדהימים ופחד אלוהים

מחקרים משלושת העשורים האחרונים לימדו אותנו על טכנולוגיית המסכים והאופן בו חשיפת תינוקות ופעוטות אליה מעצבת את התפתחותם.

כעת אנחנו נמצאים בצומת קריטית: טכנולוגיות ה-AI החדשות כבר בדלת, והן משנות לגמרי את כללי המשחק. לטכנולוגיות האלו יש כבר היום יכולות מדהימות עם פוטנציאל תרומה אדיר להתפתחות הילד מהיבטים שונים. מהצד השני, דווקא היכולות המדהימות שלה בניהול אינטראקציה יכולות ליצור מצב בו אנחנו ניתן לטכנולוגיה יותר תפקידים ממה שהתכוונו, דבר שעלול לפגוע בהיבטים אחרים בהתפתחותם.
במפגש נדון ביישומים שונים של הבינה המלאכותית בגיל הרך, ומתוך הסתכלות על טובת והתפתחות הילד וכן על הקשר הורה-ילד ננסה לייעץ למעצבים שעובדים על הטכנולוגיות האלו כיום איך כדאי שייבנו.

ההרצאה הוצגה ב-26/3/2024 במסגרת ארגון D4CR - Designing for Children'a Rights- ארגון ששם לעצמו כמטרה שחברות שמייצרות מוצרים וטכנולוגיות לילדים יעשו זאת מתוך מחשבה על זכויות וטובת הילד.

מוזמנים להעביר לכל מי שמתעניין בהתפתחות הילד, ב-AI בכלל וביישומי AI בגיל הרך בפרט.

ואם זו ההכרות הראשונה שלנו, אז מוזמנים להכיר עוד תכנים שאני מרצה עליהם ואת הפודקאסט שלי כאן:

bottom of page