top of page

מקבלים הנחה של 25% על הכרטיס

ההטבה תמומש בהזמנה הראשונה שלך.

מקבלים הנחה של ‏10 $ על כל הפניה של חבר/ה

הטבות מיוחדות מחכות לך ולחברים שלך

1. נותנים לחברים הנחה של 25%. *
2. מקבלים הנחה של ‏10 $ על כל חבר/ה שקונה כרטיס. **

* תקף לאירוע "התפתחות ילדים בעולם טכנולוגי". כרטיס אחד בלבד.
** תקף לכל הכרטיסים לאירוע "התפתחות ילדים בעולם טכנולוגי".

bottom of page