top of page

אבחון

תהליך האבחון אורך 1-2 פגישות, בהתאם לאופי הלקות, גיל הילד ומידת שיתוף הפעולה שלו. בתהליך האבחון, כמו בתהליך הטיפול, נוכחות ההורים חשובה. על מנת לייעל את תהליך האבחון על ההורים למלא שאלון מבעוד מועד, וכן לתת לגננת/ מורה למלא שאלון בנוגע לתפקוד הילד במסגרת.

מטרת האבחון היא הבנה של תפקודו של הילד בתחום השפה, הדיבור והתקשורת- נקודות החוזק שלו והנקודות שדורשות חיזוק נוסף. לאחר מכן נגזרות ההמלצות המקצועיות- האם נדרש טיפול כרגע, סוג הטיפול, תדירותו, המלצה לאבחונים נוספים וכן המלצות להשמה במסגרת חינוכית.

לעיתים, בעיקר כאשר עולה שאלה בנוגע להשמה של הילד בחינוך מיוחד, אני ממליצה להוסיף תצפית במסגרת החינוכית על מנת לקבל מידע תפקודי מהימן על אופי השימוש שלו בכלים התקשורתיים שיש לו.

לאחר האבחון, נערכת שיחה עם ההורים בה נבחרות המטרות הטיפוליות ודרכי העבודה וכן מוסברות תוצאות האבחון.

קראו כאן על החוזה הטיפולי, מחירי אבחון וטיפול ועוד.

טיפול

אורך כל מפגש הינו 45 דקות, וכולל בתוכו זמן עבודה עם הילד והדרכת הורים להמשך תרגול בבית.
מספר המפגשים הדרושים ליצירת שינוי הינו משתנה ותלוי בגיל הילד, אופי הלקות, מידת שיתוף הפעולה שלו בטיפול ומידת שיתוף הפעולה שלו בתרגול בבית.
לרב תדירות המפגשים היא אחת לשבוע, אך לעיתים התדירות יכולה לרדת כאשר התרגול בבית הוא יעיל מאוד.

 

קראו כאן על החוזה הטיפולי, מחירי אבחון וטיפול ועוד.
קראו עוד על הגישה הטיפולית שלי

תצפית

לעיתים, בעיקר כאשר עולה שאלה בנוגע להשמתו של הילד במסגרת חינוכית, אני ממליצה להוסיף לאבחון תצפית במסגרת הנוכחית.
התצפית מאפשרת לי לראות את תפקודו האמיתי של הילד- כיצד הוא משתמש בכלים שיש ברשותו לצורך ניהול של תקשורת ומשחק עם ילדים ומבוגרים.

לעיתים קרובות עולה פער בין התפקוד בקליניקה לתפקוד היומיומי. לעיתים השקט, והעובדה שמדובר באינטראקציה של אחד על אחד עוזרים לילד להבין ולהביע עצמו בצורה טובה יותר ממה שהוא מצליח ביומיום, ולפעמים להפך- אפשר לראות ילד שבקליניקה מביע עצמו בצורה דלה אך "בשטח" מצליח להשתמש באמצעים שיש לו על מנת לנהל אינטראקציה בצורה עשירה וטובה, ואף להיות "מנהיג".

במסגרת התצפית ניתן כבר להדריך את הצוות החינוכי בנוגע להתאמות שניתן לעשות על מנת לנצל בצורה טובה יותר את יכולותיו של הילד ולעזור לו להתפתח.

קראו כאן על החוזה הטיפולי, מחירי אבחון וטיפול ועוד.

שיחת הורים

בתחילת סדרת הטיפולים ובהמשך לפי הצורך אנו עורכים שיחת הורים, שמטרתה תיאום בנוגע לציפיות ולמטרות הטיפול, חשיבה משותפת לגבי המשך הדרך, התערבויות נוספות נחוצות או סיום טיפול.

השיחה מתקיימת בשעות גמישות המאפשרות לשני ההורים להגיע ולקחת חלק.

קראו כאן על החוזה הטיפולי, מחירי אבחון וטיפול ועוד.

bottom of page