top of page
רשימת המתנה לכנס
Small Talks#5

הבקשה התקבלה!

ההרשמה לכנס אזלה... אפשר להכנס לרשימת המתנה

שימו לב:

בהרשמה לטופס, הנכם מסכימים לי להעביר את המייל שלכם לאנשים שרכשו כרטיסים ונאלצים לבטל. 

מכירת הכרטיס תתקיים בינכם, לא אוכל להיות צד בעניין למעט העברת המייל.

bottom of page