top of page

העקרונות המנחים אותי בטיפול:

 

כבוד לילד: איני כופה על הילד לשחק במשחק שאינו חפץ בו או כל דבר אחר. גם איני מבטיחה לילד פרסים או הפתעות בתמורה לשיתוף פעולה. תמיד נגיע לשיתוף פעולה ממקום של מוטיבציה פנימית של הילד.

 

כבוד למשפחה: אני מכירה בכך שההורים מכירים הכי טוב את ילדם ומשתפת אותם בכל צעד, החל מבחירת המטרות הטיפוליות וכלה בצעדים נוספים שיש לבצע (כגון פנייה למטפלים נוספים או חינוך מיוחד).

 

יעילות: המטרה המשותפת של כולנו בטיפול היא טיפול קצר ויעיל. בהרבה מאוד מקרים מספיקים טיפולים ספורים להשגת המטרות. לצורך כך אני משתפת את ההורים בטיפול ומשתמשת בגישה טבעית ומשחקית שמביאה להכללה מהירה וטובה יותר של מטרות הטיפול.

 

שיתוף גורמים המטפלים בילד: אני מאמינה בגישה הוליסטית, הרואה את הילד כמכלול ולכן במקרים בהם אני רואה צורך, אני יוצרת קשר עם גורמים מטפלים נוספים- מסגרת חינוכית או מטפלים אחרים. שיתוף זה מוכיח את עצמו- אני מבינה יותר טוב איך הילד נראה ומתנהג במסגרת החינוכית והטיפול שלי ממוקד יותר, ולמסגרת החינוכית ברורות מטרות הטיפול שלי וגם הם יכולים לפעול ליישומן לאורך היום.

 

בלמידה מתמדת: התהליך הטיפולי מחייב אותנו להמשיך ולהתמקצע, להמשיך וללמוד כל הזמן. חשוב גם לקבל חוות דעת של אדם שלישי לטיפול. לכן אני מקבלת ונותנת הדרכה בשתי קבוצות שיצרתי, ילדים המטופלים אצלי עולים להדרכה בקבוצות אלו (תוך שמירה על סודיות רפואית) כך שיש עוד גורמים מקצועיים המלווים את הטיפול.

- קבוצת הדרכה לקלינאיות תקשורת

- קבוצת הדרכה לצוות רב מקצועי

bottom of page